Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CVA Phần mở rộng tập tin

Tập tin cva là gì và làm sao mở nó - HP Systems Software Manager Information File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cva không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cva trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cva bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

CVA là tập tin thường được sử dụng bởi SSM-Systems Software Manage (Hệ thống quản lý phần mềm) dành cho HP, đây là một chương trình lập trình giúp cập nhật máy tính, nền tản và các thiết bị.

Tập tin bao gồm phiên bản cập nhật và tên chứa dòng lệnh đơn để chạy trên máy khách cho phép các chương trình thiết lập có thể tiến hành cập nhật.

cva tập tin -phần mềm có thể mở cva tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cva tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cva tập tin
  • HP Systems Software Manager

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cva Logo Windows