Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.D Phần mở rộng tập tin

Tập tin d là gì và làm sao mở nó - D Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin d không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở d trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin d bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

D thường được nói đến như là tập tin mã nguồn được soạn thảo bằng ngôn ngữ lập trình D như C++ nhưng đồng thời cũng được ảnh hưởng từ các chương trình khác như Eiffel, Java và C#, Java. Bạn có thể mở và biên tập tập tin bằng trình biên tập văn bản nhưng phải dùng tới một trình biên dịch phù hợp.

Theo nguyên tắc thì những loại tập tin D có thể kết nối với "tập tin mã nguồn Ngôn Ngữ Lập trình D"

d tập tin -phần mềm có thể mở d tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem d tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới d tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở d tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MacroMates TextMate
  • Code::Blocks
  • Digital Mars D compiler
  • GDC for Mac OS X
  • GDC

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp d Logo Windows