Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.D64 Phần mở rộng tập tin

Tập tin d64 là gì và làm sao mở nó - Commodore Emulator File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin d64 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở d64 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin d64 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .d64 cơ bản được kết nối với 'commodore 64". Đây là một trong các định dạng tập tin chỉ huy phổ biến. Tập tin thường được dùng trong ổ đĩa 4040, 3040, 2031, 1541.

Tập tin này đóng vai trò như tập tin đĩa giả lập cho hệ thống chỉ huy, bao gồm các loại máy tính VC và CBM.

d64 tập tin -phần mềm có thể mở d64 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem d64 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới d64 tập tin
  • WinVICE
  • CCS64
  • Frodo
  • Star Commander
  • Power64
  • VICE