Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DAP Phần mở rộng tập tin

Tập tin dap là gì và làm sao mở nó - Access Data Access Page File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dap không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dap trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dap bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Trang web kết nối vào một cơ sở dữ liệu Access; có thể được sử dụng để phân phối các báo cáo thông qua Web hoặc e-mail; có thể phục vụ như là một đơn điền dữ liệu hoặc tạo ra các báo cáo tương tác. Những trang truy cập dữ liệu có thể được xây dựng bên trong MS Access hoặc tạo ra từ tập tin định dạng khác, như là những tập tin dBASE, bảng Paradox, bảng tính và những tập tin văn bản.

dap tập tin -phần mềm có thể mở dap tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dap tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dap tập tin
  • Microsoft Access 2013