Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DATA Phần mở rộng tập tin

Tập tin data là gì và làm sao mở nó - Analysis Studio Offline Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin data không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở data trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin data bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Analysis Studio, một chương trình khai thác và phân tích thống kê; bao gồm dữ liệu đã được khai thác ở dạng văn bản đơn thuần, định dạng đã gỡ bỏ các thẻ, bao gồm một tiêu đề tập tin Analysis Studio; thông thường dùng để lưu dữ liệu dành cho phân tích dữ liệu offline khi không kết nối được vào Analysis Studio server, nhưng có có thể được sử dụng ở chế độ trực tuyết. Những tập tin DATA bao gồm dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như cơ sở dữ liệu Microsoft Access và SQL Server. Chúng được kèm với một tập tin .STP tương ứng, chứng dữ liệu giản đồ dự án và thông tin của vật thể. Do định dạng đã xóa các thẻ, những tập tin DATA có thể được nhập vào Microsoft Excel khi thông thin tiêu đề được gỡ ra.

data tập tin -phần mềm có thể mở data tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem data tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới data tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở data tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Appricon Analysis Studio

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp data Logo Windows