Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DB Phần mở rộng tập tin

Tập tin db là gì và làm sao mở nó - Tập tin cơ sở dữ liệu

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin db không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở db trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin db bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cơ sở dữ liệu

db tập tin -phần mềm có thể mở db tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem db tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới db tập tin
  • Microsoft Access 2013
  • LibreOffice
  • Corel Paradox
  • Synopsys Design Compiler Graphical
  • SQLite
  • H2 Database Engine

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp db Logo Windows