Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DBC Phần mở rộng tập tin

Tập tin dbc là gì và làm sao mở nó - Tập tin cơ sở dữ liệu FoxPro

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dbc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dbc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dbc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cơ sở dữ liệu FoxPro

dbc tập tin -phần mềm có thể mở dbc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dbc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dbc tập tin
  • Microsoft Visual FoxPro