Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DBG Phần mở rộng tập tin

Tập tin dbg là gì và làm sao mở nó - FoxPro Debugger Configuration File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dbg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dbg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dbg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Bao gồm cấu hình sử dụng bởi FoxPro để kiểm tra lỗi của ứng dụng cơ sỡ dữ liệu FoxPro

dbg tập tin -phần mềm có thể mở dbg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dbg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dbg tập tin
  • Microsoft Visual FoxPro