Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DBS Phần mở rộng tập tin

Tập tin dbs là gì và làm sao mở nó - SQLBase Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dbs không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dbs trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dbs bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cơ sỡ dữ liệu được tạo ra bởi SQLBase, một giải pháp cơ sở dữ liệu nhúng dành cho các ứng dụng doanh nghiệp; lưu trữ cấu trúc dữ liệu và theo dõi những thay đổi trong dữ liệu trong tập tin ".log"; thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cho chương trình máy tính nhỏ hoặc ứng dụng trên điện thoại. Gupta Technologies, nhà phát triển đầu tiên của SQLBase, đã đổi tên thành Centura Software vào năm 1990. Vào năm 2006, Centura Software được yêu cầu bởi Unify Corporation.

dbs tập tin -phần mềm có thể mở dbs tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dbs tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dbs tập tin
  • Gupta SQLBase