Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DBT Phần mở rộng tập tin

Tập tin dbt là gì và làm sao mở nó - Database Text Memo File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dbt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dbt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dbt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

DTB là từ viết tắt của "Database Text". Các file .dtb được dùng trong chương trình dBASE hoặc một số phần mềm cơ sở dữ liệu xBase khác. Các ứng dụng có sử dụng định dạng .dbt gồm: Abacus Law, AutoCAD, Foxpro, OpenInsight, JetForm FormFlow Data File…

Đây là tập tin cơ sở dữ liệu rất phổ biến.

dbt tập tin -phần mềm có thể mở dbt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dbt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dbt tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Editor’s rating

Mở dbt tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • dataBased Intelligence dBASE
  • Microsoft Visual FoxPro
  • Sage ACT