Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DCF Phần mở rộng tập tin

Tập tin dcf là gì và làm sao mở nó - Drm Content Format Delivery File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dcf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dcf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dcf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin này dùng để mã hóa file tạo ảnh đĩa bằng cách định dạng tập tin và chứa các header và ảnh đĩa thô của đĩa mềm, được mã hóa dòng bit từ phần đầu đến phần cuối hình ảnh.

Tập tin .dcf là tiện ích lưu trữ dữ liệu, tạo ảnh đĩa trên đĩa mềm.

dcf tập tin -phần mềm có thể mở dcf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dcf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dcf tập tin
  • Sony Ericsson DRM Packager
  • Sony Memory Card File Rescue

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dcf Logo Windows