Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DCX Phần mở rộng tập tin

Tập tin dcx là gì và làm sao mở nó - FoxPro Database Index File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dcx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dcx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dcx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chỉ mục được sử dụng bởi cơ sỡ dữ liệu FoxPro, tăng cường hiệu quả trong việc tìm kiếm và sắp xếp các thành phần trong cơ sỡ dữ liệu

dcx tập tin -phần mềm có thể mở dcx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dcx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dcx tập tin
IrfanView 4.51
Trình xử lý ảnh kĩ thuật số cổ điển
Đánh giá của người dùng

Mở dcx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Visual FoxPro

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dcx Logo Windows