Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DDAT Phần mở rộng tập tin

Tập tin ddat là gì và làm sao mở nó - Divx Web Player Temporary Download File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ddat không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ddat trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ddat bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin video được tạo ra từ DivX Player, một chương trình mở video; bao gồm những dữ liệu video tải dưới dạng .AVI, sử dụng như là một tập tin tạm cho đến khi toàn bộ video hoàn tất, và được đổi thành ".avi" và lưu lại. Những tập tin DDAT, cùng với .DMSK và .DINFO, được sử dụng để tải và sắp xếp tập tin AVI cuối cùng. Những tập tin DDAT có thể được đổi thành ".avi" để có thể được mở một phần khi tải. Những tập tin DDAT, DMSK, và DINFO sử dụng cùng tên tiền tố và lưu trữ trong thư mục "Temporary Downloaded Files" của một chương trình cài đặt DivX Player. Ghi chú: DivX player đầu tiên lưu giữ toàn bộ tập tin DDAT trên ổ đĩa trong quá trình tải và nội dung được đưa vào dần dần theo thời gian. Vì lý do này, những tập tin tải không hoàn chỉnh hoặc bị ngừng có thể chiếm dung tích lớn trong ổ đĩa.

ddat tập tin -phần mềm có thể mở ddat tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ddat tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ddat tập tin
DivX Author 1.5
Tải về DivX Author, phiên bản 1.5
Đánh giá của người dùng

Mở ddat tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • DivX 7 for Mac