Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin ddb là gì và làm sao mở nó - Digidesign Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ddb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ddb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ddb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

tập tin hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu phát triển bởi Avid Technology và máy trạm âm thanh kỹ thuật số, chứa các thông tin cần thiết cho dự án âm thanh.

Tập tin .ddb được phân loại như tập tin dữ liệu được lưu trong định dạng DDB, đồng thời cũng được coi như những tập tin hỗ trợ ứng dụng.

ddb tập tin -phần mềm có thể mở ddb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ddb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ddb tập tin
  • Avid Pro Tools