Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DDF Phần mở rộng tập tin

Tập tin ddf là gì và làm sao mở nó - Diamond Directive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ddf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ddf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ddf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Diamond Directive File (DDF) được sử dụng để chỉ ra những tính chất của tập tin nén .CAB; được lưu trữ dưới dạng văn bản đơn thuần; không nên chỉnh sửa những phần không cần thiết. Những tập tin DDF không được đặt trong tập tin CAB kết quả. Chúng chỉ mô tả cấu hình để nén tập tin CAB cuối.

ddf tập tin -phần mềm có thể mở ddf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ddf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ddf tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở ddf tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft WordPad
  • Microsoft Makecab