Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DDL Phần mở rộng tập tin

Tập tin ddl là gì và làm sao mở nó - Sql Data Definition Language File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ddl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ddl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ddl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

DDL là một ngôn ngữ máy tính rất nổi tiếng. Nó là từ viết tắt của Data Definition Language. Tập tin cơ sở dữ liệu tạo bằng ngôn ngữ này sẽ được lưu với định dạng DDL.

Đây là loại tập tin định dạng văn bản thuần túy nên rất nhiều chương trình có thể đọc được nó.

ddl tập tin -phần mềm có thể mở ddl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ddl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ddl tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở ddl tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • EclipseLink

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ddl Logo Windows