Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DFF Phần mở rộng tập tin

Tập tin dff là gì và làm sao mở nó - Renderware Model File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dff không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dff trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dff bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mô hình 3D lưu ở dạng nhịn phân RenderWare, được sử dụng bở nhiều chương trình CAD khác nhau và các game 3D, như Grand Theft Auto 3 (GTA3); được tổ chức thành nhiều phần mô tả hình dạng và vật liệu tạo ra mô hình.

dff tập tin -phần mềm có thể mở dff tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dff tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dff tập tin
  • Zanoza ZModeler
  • RW Analyze