Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DICT Phần mở rộng tập tin

Tập tin dict là gì và làm sao mở nó - Tập tin từ điển

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dict không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dict trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dict bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin từ điển

dict tập tin -phần mềm có thể mở dict tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dict tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dict tập tin
  • Microsoft Virtual PC