Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DIS Phần mở rộng tập tin

Tập tin dis là gì và làm sao mở nó - Oracle Discoverer Workbook File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dis không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dis trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dis bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo ra bởi Oracle Discoverer, một chương trình bảng tính; lưu trữ một tập tác nghiệp, có thể bao gồm nhiều bảng tính khác nhau, được gọi là bảng làm việc; sử dụng tạo ra các bản báo cáo và phân tích thông minh cho doanh nghiệp. Discoverer thường được sử dụng trong truy vấn và truy xuât dữ liệu từ những cơ sỡ dữ liệu liên quan và sau đó phân tính dữ liệu trong các bản tính.

dis tập tin -phần mềm có thể mở dis tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dis tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dis tập tin
  • Oracle Discoverer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dis Logo Windows