Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DL Phần mở rộng tập tin

Tập tin dl là gì và làm sao mở nó - Zoo Tycoon 2 Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Makecab đã sản xuất các tập tin DLL nén. Tập tin này là một tiện ích trong Windows sử dụng để nén và sản xuất các tập tin .CAB; ngoài ra được sử dụng để lưu các tập tin DLL vào đĩa CD cài đặt Windows để giảm không gian mà các tập tin này chiếm trên đĩa.

Các tính năng bao gồm khả năng Makecab để tạo ra các bản sao nén của tập tin nào. Tập tin .dl có thể được tạo bằng sử dụng cúpháp Makecab: makecab myfile.dll.

dl tập tin -phần mềm có thể mở dl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dl tập tin
  • Microsoft Zoo Tycoon 2

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dl Logo Windows