Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DL_ Phần mở rộng tập tin

Tập tin dl_ là gì và làm sao mở nó - Compressed DLL File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dl_ không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dl_ trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dl_ bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.DLL là một file nén được tạo bởi Makecab Là một tiện tích Windows. DLL được dùng để tạo các tập tin .CAB.

File DLL tốn ít dung lượng chiếm giữ trên ổ đĩa nên có thể dùng để nén tất cả các loại file. Lấy ví dụ như tập .EX_ có thể được tạo từ file .EXE.

dl_ tập tin -phần mềm có thể mở dl_ tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dl_ tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dl_ tập tin
  • Microsoft Expand
  • Microsoft Makecab