Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DLC Phần mở rộng tập tin

Tập tin dlc là gì và làm sao mở nó - 3d Studio Max Animation Controller File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dlc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dlc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dlc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

DLC được gọi là định dạng vùng mã hóa. Loại tập tin này được dùng để lưu nội dung tải về.

Các file này có thể dùng JDownloader để xử lý. Đây là chương trình quản lý download dựa trên ngôn ngữ lập trình Java.

dlc tập tin -phần mềm có thể mở dlc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dlc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dlc tập tin
jDownloader 2.0.0.0
Tự động tải dữ liệu từ nhiều website
Đánh giá của người dùng

Mở dlc tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • pyLoad
  • FreeRapid Downloader

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dlc Logo Windows