Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DMF Phần mở rộng tập tin

Tập tin dmf là gì và làm sao mở nó - Delusion Digital Music File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dmf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dmf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dmf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mô-đun Audio tracker dựa vào định dạng X-Tracker, lưu trữ ở định dạng đơn 8 hoặc 16-bit; có thể được sử dụng để lưu trữ những mẫu công cụ hoặc âm thanh; có thể được mở bằng nhiều chương trình theo dõi khác nhau. Định dạng DMF bao gồm một vài gói dữ liệu tạo thành tập tin. Chúng bao gồm DDMF (nhận diện định dạng), INFO (thông tin tập tin), CMSG (tin nhắn bài hát), SEQU (chuỗi trật tự), PATT (dữ liệu mẫu), INST (dữ liệu công cụ), SMPI (thông tin mẫu), SMPD (dữ liệu mẫu), SMPJ (những vị trí nhảy của mẫu), and ENDE (kết thúc tập tin).

dmf tập tin -phần mềm có thể mở dmf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dmf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dmf tập tin
Awave Studio 11.2
Phần mềm đọc tới 290 định dạng file âm thanh
Đánh giá của người dùng

Mở dmf tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • OpenMPT
  • DeliPlayer
  • MODPlug Player
  • Xtracker32
  • StormSky RainbowPlayer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dmf Logo Windows