Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DML Phần mở rộng tập tin

Tập tin dml là gì và làm sao mở nó - DynaScript File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dml không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dml trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dml bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đoạn mã trang web được viết trong DynaScript, một ngôn ngữ mã chuyên biệt dành cho Dynamic HTML; bao gồm mã được sử dụng để sinh ra dữ liệu HTML động; có thể được thực thi trên Web server có cài đặt chương trình DynaScript. Những trang DML tương tự với ColdFusion (.CFM) và những trang Active Server (.ASP). Ngôn ngữ DynaScript sử dụng cú pháp định hướng ngôn ngữ C và hỗ trợ "Các Vật Thể Thông Minh" (Intelligent Objects), có thể giúp tiết kiệm quá trình phát triển ứng dụng trang web.

dml tập tin -phần mềm có thể mở dml tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dml tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dml tập tin
Google Chrome 70.0.3538.102
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng