Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DMP Phần mở rộng tập tin

Tập tin dmp là gì và làm sao mở nó - Windows Memory Dump File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dmp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dmp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dmp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

DMP là phần đuôi của tệp chứa dữ liệu bị "loại bỏ" khỏi bộ nhớ của một chương trình nào đó khi xảy ra lỗi hoặc sự cố. Sau lần khởi động lại đầu tiên, nó sẽ được lưu với tên "savedump.exe". Nó thường được đặt tên là "memory.dmp".

Thông thường, các tập tin loại này được sử dụng để khắc phục sự cố hoặc lỗi đã xảy ra.

dmp tập tin -phần mềm có thể mở dmp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dmp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dmp tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Windows Debug Tools
  • Windows Kernel Debug
  • Microsoft Dumpflop utility