Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DOL Phần mở rộng tập tin

Tập tin dol là gì và làm sao mở nó - Nintendo Gamecube Executable File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dol không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dol trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dol bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Trò chơi hoặc ứng dụng chạy trên hệ thống game Nintendo GameCube hoặc Nintendo Wii; có thể chạy được trên chương trình mô phỏng trên PC dành cho Gamecube và Wii; được sử dụng cho các game thương mại và những trò chơi nhỏ được người sử dụng tạo ra. Ghi chú: DOL là viết tắt của "Dolphin," tên mã được sử dụng bởi các nhà phát triển Gamecube.

dol tập tin -phần mềm có thể mở dol tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dol tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dol tập tin
  • Dolphin
  • Dolwin