Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DRV Phần mở rộng tập tin

Tập tin drv là gì và làm sao mở nó - Tập tin driver của thiết bị trong Windows

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin drv không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở drv trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin drv bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin driver của thiết bị trong Windows

drv tập tin -phần mềm có thể mở drv tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem drv tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới drv tập tin
  • Microsoft Windows

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp drv Logo Windows