Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DS Phần mở rộng tập tin

Tập tin ds là gì và làm sao mở nó - DAZ Studio 1/2 Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ds không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ds trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ds bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một script văn bản đơn thuần sử dụng trong DAZ Studio một ứng dụng tạo mô hình 3D. Chứa các chỉ dẫn thực thi tự động các tính năng chương trình. File DS còn có thể giữ vai trò như là một macro chạy các tác vụ thông thường hay mở rộng tính năng chương trình bằng các mã code riêng. Đặc biệt DS thường dùng để áp dụng các ký tự và mô hình cho trước, hay làm việc với file nhập xuất.

Các file DS thường dùng trong DAZ Studio 1 và 2.

ds tập tin -phần mềm có thể mở ds tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ds tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ds tập tin
  • DAZ 3D DAZ Studio 4

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ds Logo Windows