Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin dsf là gì và làm sao mở nó - DAZ Studio Asset File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dsf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dsf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dsf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin mô phỏng định dạng 3D được giới thiệu trong chương trình mô phỏng DAZ Studio 4; có thể bao gồm ký tự, kiểu, hình dạng, bóng, các vật liệu; hoặc những dữ liệu khác dùng để tạo mô hình trong phần mềm; sử dụng để trao đổi thông tin mô hình DAZ với những chương trình mô phỏng 3D khác hỗ trợ định dạng DSF. Những tập tin DSF sử dụng định dạng JSON, do đó những tập tin đó có thể dễ dàng được đọc và trao đổi. Những tập tin DSF có thể không tương thích với tập tin nén .ZIP và do đó sẽ không ở dạng văn bản đơn thuần JSON (lựa chọn nén được người sử dụng lựa chọn khi lưu trữ trong chương trình DAZ Studio). Những tập tin nén DSF có khả năng giảm dung lượng tập tin lớn, và JSON được nén với tỉ lệ cao. Ghi chú: những tập tin nén DSF có thể được giải nén bằng bất kỳ ứng dụng nào tương thích với Zip.

dsf tập tin -phần mềm có thể mở dsf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dsf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dsf tập tin
  • DAZ 3D DAZ Studio 4
  • Dimension3D DSF Toolbox

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dsf Logo Windows