Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DSS Phần mở rộng tập tin

Tập tin dss là gì và làm sao mở nó - Digital Speech Standard File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dss không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dss trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dss bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin DSS là một file âm thanh dùng trong chương trình nhận dạng giọng nói và ghi âm kỹ thuật số. Tập tin có thể được viết nên từ những siêu dữ liệu như ngày và thời gian tạo âm, tính ưu tiên và độ dài đoạn âm thanh. Nó được phát triển bởi International Voice Association.


Tệp có khả năng lưu những dự liệu âm thanh giọng nói dưới định dạng nén mạnh và có thể viết chồng lên nhau hay thậm chí nhập thêm từ ngoài vào. DSS rất phổ biến trong môi trường biên dịch chuyên nghiệp ví dụ như trong những công ty luật.

dss tập tin -phần mềm có thể mở dss tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dss tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dss tập tin
  • Olympus DSS Player
  • Olympus DSS Player Lite
  • IBM ViaVoice
  • Olympus DSS Player Lite Software for Mac

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dss Logo Windows