Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DTA Phần mở rộng tập tin

Tập tin dta là gì và làm sao mở nó - Chain Engineering Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dta không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dta trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dta bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .dta được sử dụng cho kỹ thuật chuỗi IWIS Engineering. Đây không phải là một chương trình đơn giản. Tập tin này giúp chạy chương trình chuỗi. Thực tế chương trình này khá phức tạp.

Tập tin giúp tính toán thông số chuỗi cung ứng giao nhận. Mặc dù nó là một chương trình phức tạp, nhưng lại rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

dta tập tin -phần mềm có thể mở dta tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dta tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dta tập tin
  • IWIS Chain Engineering

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dta Logo Windows