Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DTF Phần mở rộng tập tin

Tập tin dtf là gì và làm sao mở nó - Domino Temporary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dtf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dtf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dtf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .dtf là một loại tập tin được tạo ra bởi Lotus Domino để tạo được ứng dụng cấp doanh nghiệp cho các quy trình kinh doanh và hợp tác, dữ liệu có thể được lưu trữ thông qua cập nhật máy chủ.

Nó có thể xóa dữ liệu khi hoàn tất nhiệm vụ cập nhập, và đặt các tập tin trong thư mục làm việc.

dtf tập tin -phần mềm có thể mở dtf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dtf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dtf tập tin
  • IBM Domino