Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DVI Phần mở rộng tập tin

Tập tin dvi là gì và làm sao mở nó - Tex Text Document (tex Device Independent File)

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dvi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dvi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dvi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Trình soạn thảo Latex và các Tex khác dựa trên phần mềm tạo các tập tin đầu ra như là các tập tin DVI. Những tập tin này là riêng biệt nhưng vẫn cần các trình điều khiển tập tin.

Các nội dung DVI được lưu như dữ liệu nhị phân và không thể chỉnh sửa bởi các trình soạn thảo văn bản.

dvi tập tin -phần mềm có thể mở dvi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dvi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dvi tập tin
BaKoMa TeX 10.0
Tải về BaKoMa TeX, phiên bản 10.0
Đánh giá của người dùng

Mở dvi tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MiKTeX
  • LaTeX Editor
  • LyX/Mac
  • KDE Okular
  • DVII
  • Skim
  • KDVI
  • Evince
  • Xdvik

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp dvi Logo Windows