Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DXR Phần mở rộng tập tin

Tập tin dxr là gì và làm sao mở nó - Protected Macromedia Director Movie File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin dxr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở dxr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin dxr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

DXR gắn liền với tên tuổi phần mềm Macromedia Director. Chính hãng Macromedia đã thiết kế và phát triển tập tin DXR này. Hãng đã dùng các tập tin DXR được khóa và không thể chính sửa để người dùng Director có thể chia sẽ các dữ liệu mà người dùng khác không cần chỉnh sửa gì thêm.


Phần mềm hỗ trợ lưu các định dạng không nén. Và bạn có biết không, Macromedia được mua lại bởi Adobe năm 2005.

dxr tập tin -phần mềm có thể mở dxr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem dxr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới dxr tập tin
  • Adobe Director 12
  • Adobe Shockwave Player
  • Echo One iSwiff
  • dirOpener