Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EAP Phần mở rộng tập tin

Tập tin eap là gì và làm sao mở nó - Enterprise Architect Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin eap không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở eap trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin eap bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Việc thiết kế phần mềm nhờ máy tính hay các công cụ CASE như phần mềm Enterprise Architect dùng các tập tin EAP để lưu dữ liệu đối với các đối tượng khác nhau về kết cấu và kiểu mẫu.

Các tập tin EAP hoàn toàn tương thích với đặc điểm kỹ thuật của UML 2.0.

eap tập tin -phần mềm có thể mở eap tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem eap tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới eap tập tin
  • Sparx Systems Enterprise Architect

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp eap Logo Windows