Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin edb là gì và làm sao mở nó - Exchange Information Store Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin edb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở edb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin edb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập lưu trữ chính các dữ liệu hộp thư trong Microsoft Exchange. Các dữ liệu bao gồm cả những thư đang trong tiến trình gửi hoặc tin nhắn lưu lại không phải SMTP. Trong 1 file EDB bạn sẽ tìm thấy 2 tệp con Priv1.edb và Pub1.edb trong mỗi tệp con đó lại chứa tập tin .STM tương ứng chứa các tin nhắn SMTP.

Tập tin mang định dạng cấu trúc a-b-c với mô hình đầu nối đỉnh và đầu nối con.

edb tập tin -phần mềm có thể mở edb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem edb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới edb tập tin
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Stellar Phoenix Mailbox Exchange Recovery

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp edb Logo Windows