Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EFI Phần mở rộng tập tin

Tập tin efi là gì và làm sao mở nó - Extensible Firmware Interface Firmware File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin efi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở efi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin efi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.efi là một loại tập tin hệ thống được dùng cho các thiết bị máy tính; chứa dữ liệu cấp độ hệ thống chạy giữa các phần mềm và hệ điều hành; khởi động hệ điều hành và chạy các chương trình tiền khởi động sử dụng các tập tin EFI.

Chương trình có thể được sử dụng trong môi trường có kiểm soát.

efi tập tin -phần mềm có thể mở efi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem efi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới efi tập tin
  • EFI Developer Kit
  • Microsoft EFI Utilities