Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EFX Phần mở rộng tập tin

Tập tin efx là gì và làm sao mở nó - Everex Efax Fax Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin efx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở efx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin efx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

eFax là một chương trình fax kỹ thuật số trong đó người dùng gửi và nhận fax thông qua email hoặc dùng giao diện Internet eFax trực tuyến. Khi ứng dụng eFax tạo ra một văn bản fax để gửi đi, các file mang đuôi .efx sẽ được lưu trong máy tính của người dùng.

Các file này thường để lưu trữ nội dung email hoặc bất kỳ tập tin đính kèm nào trong văn bản fax cần gửi đi.

efx tập tin -phần mềm có thể mở efx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem efx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới efx tập tin
  • j2 Global Communications eFax

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp efx Logo Windows