Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EMAIL Phần mở rộng tập tin

Tập tin email là gì và làm sao mở nó - Outlook Express Email Message File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin email không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở email trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin email bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng tập tin, theo như tên gọi được dùng để lưu các tin nhắn trong email được tạo ra khi dùng phần mềm Microsoft Outlook.

Các tập tin EMAIL thay cho các tập tin EML vốn đã được dùng ở các phiển bản trước.

email tập tin -phần mềm có thể mở email tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem email tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới email tập tin
  • Microsoft Outlook Express

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp email Logo Windows