Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EMB Phần mở rộng tập tin

Tập tin emb là gì và làm sao mở nó - Wilcom Embroidery Design File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin emb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở emb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin emb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Được tạo ra từ các nhà phát triển phần mềm thiết kế Wilcom, các tập tin EMB được dùng để lưu các định dạng thiết kế như các mẫu thiết kế và dữ liệu liên kết.

Định dạng này tương thích với hệ thống thiết kế Orchida dùng để liên kết và thiết kế các kiểu mẫu.

emb tập tin -phần mềm có thể mở emb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem emb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới emb tập tin
  • Orchida Embroidery System
  • Wilcom TrueSizer
  • Wilcom EmbroideryStudio