Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ERB Phần mở rộng tập tin

Tập tin erb là gì và làm sao mở nó - Ruby ERB Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin erb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở erb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin erb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các mã hay tập lệnh (script) được viết bằng ERB sẽ được lưu với định dạng .erb. Ngôn ngữ lập trình Ruby dùng loại ngôn ngữ khuôn mẫu này.

Đuôi ERB thường được dùng cho các tập tin web mẫu như .js hay .html.

erb tập tin -phần mềm có thể mở erb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem erb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới erb tập tin
EditPlus 5.0.733
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở erb tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apple TextEdit
  • Panic Coda 2