Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ETL Phần mở rộng tập tin

Tập tin etl là gì và làm sao mở nó - Microsoft Event Trace Log File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin etl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở etl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin etl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin chứa các bản ghi dữ liệu nhị phân lượng truy cập vào trang mặc định và đĩa trong các sự kiện đăng nhập tần suất cao để theo dõi hiệu quả hệ điều hành.

Tập tin .etl cung cấp các thông tin đăng nhập-log file dùng để tạo các bản ghi với sự hỗ trợ dữ liệu từ triến trình kernel trong hệ điều hành Microsoft.

etl tập tin -phần mềm có thể mở etl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem etl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới etl tập tin
  • Microsoft Event Viewer
  • Microsoft Tracelog
  • Microsoft Tracerpt
  • Microsoft Tracedmp

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp etl Logo Windows