Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.EVT Phần mở rộng tập tin

Tập tin evt là gì và làm sao mở nó - Windows Event Viewer Log File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin evt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở evt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin evt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

. evt là phần mở rộng tập tin tạo để đăng nhập sự kiện hệ thống bằng một loạt các thông điệp đăng nhập chứa ID và số lượng dây chèn. Tập tin có thể được lưu trữ trong các định dạng nhị phân.

Một máy tính cần phải có tập tin .DLL từ chương trình triển khai sự kiện đăng nhập để có thể đọc được tập tin EVT.

evt tập tin -phần mềm có thể mở evt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem evt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới evt tập tin
  • Microsoft Event Viewer
  • Microsoft Winrep