Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.F Phần mở rộng tập tin

Tập tin f là gì và làm sao mở nó - Fortran Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin f không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở f trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin f bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mã được ghi bằng ngôn ngữ Fortran phải được lưu trong một tập tin có phần mở rộng .f và phải được xử lý trước bằng một trình biên dịch C.

Sau khi được xử lý trước, tập tin .f được dùng với trình biên dịch Fortran.

f tập tin -phần mềm có thể mở f tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem f tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới f tập tin
  • MacroMates TextMate
  • Apple Xcode
  • Absoft Pro Fortran

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp f Logo Windows