Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FASTA Phần mở rộng tập tin

Tập tin fasta là gì và làm sao mở nó - FASTA Sequence File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fasta không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fasta trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fasta bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình .fasta là một gói phần mềm liên kết chuỗi ADN hoặc chuỗi protein. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để tìm kiếm sự giống nhau của trình tự protein.

Phần mềm này có phần mở rộng như. Fas, FSA., Mpfa., Fa., Fna. Hoặc FASTA..

fasta tập tin -phần mềm có thể mở fasta tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fasta tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fasta tập tin
  • GSL Biotech SnapGene
  • Geospiza FinchTV
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • 4Peaks
  • EMBOSS abiview
  • GeneStudio SeqVerter
  • BSEdit

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp fasta Logo Windows