Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin fdb là gì và làm sao mở nó - Portfolio Catalog File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các file có đuôi .fdb phần lớn đều có liên quan đến Nova Development's Art Explosion. Đây là chương trình dùng để xác định những bức ảnh trong kho lưu trữ bộ sưu tập. Cơ sở dữ liệu không bao gồm một nhóm các dữ liệu nhưng có thể có khả năng xác định hình ảnh và hồ sơ của con người.

Đuôi .fdb được dùng cho cơ sở dữ liệu và trong catalog, hoặc trong việc phân loại các file và hình ảnh lưu trữ trong bộ sưu tập clip art của Art Explosion.

fdb tập tin -phần mềm có thể mở fdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fdb tập tin
  • Extensis Portfolio