Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FDF Phần mở rộng tập tin

Tập tin fdf là gì và làm sao mở nó - Acrobat Forms Data Format

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fdf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fdf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fdf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin FDF bao gồm biểu mẫu dữ liệu từ mẫu PDF khi các mẫu được xuất ra dùng một công cụ PDF như Acrobat reader. Dung lượng thì nhỏ hơn tập tin PDF.

FDF được xử lý bởi các bộ thông dịch script (CGI scripts).

fdf tập tin -phần mềm có thể mở fdf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fdf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fdf tập tin
  • Adobe Acrobat XI

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp fdf Logo Windows