Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FDR Phần mở rộng tập tin

Tập tin fdr là gì và làm sao mở nó - Final Draft Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fdr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fdr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fdr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mềm viết kịch bản Final Draft được dùng cho việc viết các kịch bản và các tập phim TV. Dữ liệu ra được lưu như là các tập tin FDR.

FDR đã bị FDX thay thế ở các phiên bản sau bắt đầu từ bản 8.

fdr tập tin -phần mềm có thể mở fdr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fdr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fdr tập tin
  • Final Draft