Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FID Phần mở rộng tập tin

Tập tin fid là gì và làm sao mở nó - File Expander Engine Descriptions Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fid không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fid trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fid bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

File Expander là phần mềm phân tích tập tin và các đối tượng dữ liệu. Các tập tin cơ sở dữ liệu của chương trình này được lưu với định dạng .fid.

Phần mô tả hoặc đặc điểm của các định dạng tập tin mà File Expander hỗ trợ được lưu trong một file .fid.

fid tập tin -phần mềm có thể mở fid tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fid tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fid tập tin
  • Forensic Innovations File Expander