Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FIL Phần mở rộng tập tin

Tập tin fil là gì và làm sao mở nó - Files List Object File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fil không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fil trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fil bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình này trước hết được phát triển để phục vụ cho các phiên bản trước đó của cơ sở dữ liệu. Chương trình này còn được gọi là các ứng dụng Symbian của Logo File.

. fil là định dạng được sử dụng để lưu các đối tượng cơ sở dữ liệu được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.

fil tập tin -phần mềm có thể mở fil tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fil tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fil tập tin
  • dataBased Intelligence dBASE
  • ACL Services ACL Desktop Edition